Service en kwaliteit

Eurogarant

P.C.Schilder Autoschade heeft overeenkomsten met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en mogen rechtstreeks repareren voor o.a.:Schadegarant, Glasgarant, Generali, Achmea/Centraal Beheer, Avero FBTO, Interpolis, NH 1816, ANWB/Unigarant, Aegon, Onna Onna (Melching assuradeuren), Unive, Topherstel (Allianz en London).
 • uitstekend opleidingsniveau en (bij)scholing;
 • gebruik van equipement volgens de laatste stand der techniek;
 • gecertificeerde bedrijfsprocessen;
 • reparaties conform fabrieksvoorschriften;
 • gebruik van originele onderdelen;
 • milieuzorg, o.a. uitsluitend gebruik watergedragen lakken;
 • streng gecontroleerde arbeidsomstandigheden.
U als klant kan kiezen voor schadeherstel via de merkdealer of een autoschadeherstelbedrijf zoals P.C. Schilder Autoschade.
 • Vindt het herstel door of via de dealer plaats dan krijgt u �merkgarantie�. Merkgarantie betekent dat de schade door of onder supervisie van de dealer hersteld wordt, conform de hoge eisen die automobielfabrikanten hieraan stellen. Het merkgarantiebewijs is voor u het bewijs dat uw auto is hersteld volgens fabrieksspecificaties, dat hierbij originele onderdelen gebruikt zijn en dat de waardedaling van de auto zo veel mogelijk wordt beperkt.
 • Indien de schade door een niet merkgebonden autoschadeherstelbedrijf wordt gerepareerd, dan heeft u recht op �FOCWA Garantie�. Deze vorm van garantie is te vergelijken met merkgarantie, zij het dat de garantie niet door de autofabrikant, maar door de FOCWA verleend wordt.
U krijgt 4 jaar garantie krijgt op alle herstelde delen. Deze regeling geldt voor nieuwe merkoriginele onderdelen. Kiest u voor de verwerking van gebruikte merkoriginele onderdelen, dan komt de garantieduur onder de 4 jaar uit. Een aantekening hiervan krijgt u op uw garantiebewijs. Van alle gebruikte originele onderdelen is de herkomst herleidbaar.

Sinds 1 juni 1998 zijn we in het bezit van het KZS-certificaat (Kwaliteitszorg Schadeherstel) van de FOCWA. Het KZS kwaliteitszorgsysteem houdt in dat er wordt gewerkt volgens precies omschreven procedures en werkprocessen en dat afspraken altijd worden vastgelegd.Dit certificaat is momenteel overgegaan naar het Eurogarant-certificaat, maar houdt hetzelfde in.In 2017 gaat dit weer over naar het Focwa self-assessment waardoor alles gedigitaliseerd zal worden.

Het doel van de certificering is om de kwaliteit van het schadeherstel optimaal te waarborgen. Verder betekent certificering dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen op het gebied van milieu- en arbozorg.

Schadegarant en Topherstel

P.C. Schilder Autoschade is aangesloten bij de Stichting Schadegarant en Topherstel:
 • Schadegarant heeft met importeurs, merkdealers en schadeherstelbedrijven werkbare afspraken gemaakt, waardoor effici�nt kan worden samengewerkt.
 • Topherstel is een samenwerkingsverband tussen een aantal Nederlandse verzekeringsmaatschappijen met als doel de servicegraad bij schade-afhandeling voor verzekerden te verhogen en een beperking van de schadelast te bereiken.
 • Bij Schaqdegarant en Topherstel wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen het Eigen risico van de klant kwijtgescholden of verminderd.

A.A.S

We zijn verbonden met: A.A.S. dit is een landelijke schadeherstelketen, bestaande uit zelfstandige ondernemers die nog echt trots zijn op hun vak! Ondernemers die de klant echt centraal stellen en voor elke schade een oplossing kunnen bieden. Kwaliteit door vakmanschap is een typisch kenmerk voor onze keten. Daarvoor is een kwaliteitsprogramma ingevoerd met o.a. individuele opleidingstrajecten op maat.