Schademelden

Maak autoschade niet vervelender dan het al is en bel P.C.Schilder Autoschade. Met een telefoontje is dan alles geregeld, van het invullen van het schadeformulier tot en met het weer puntgaaf afleveren van de auto. Sneller en efficienter kan het niet. Rij voor comfortabel schadeherstel direct langs bij onze vestiging.

Schadeformulier

  1. Noteer de identiteit van getuigen op het formulier. Klik hier voor het openen van het schadeformulier.
  2. Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden
  3. Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
  4. Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet onder dit punt aan te geven is, kan de juiste toedracht bij punt 14 worden vermeld.
  5. Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven.
  6. Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.
  7. 7. Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt

Het Europees schadeformulier is gratis te verkrijgen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.Ook kunt u dit formulier downloaden via onze site. Klik hier voor het openen van het schadeformulier.